Tikslas

VšĮ „Parama šeimai Dzūkijoje“ socialinių paslaugų centro tikslas – teikti socialines paslaugas Alytaus miesto ir rajono gyventojams kurie dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturintiems, neįgijusiems ar praradusiems gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime, sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti ryšius su visuomene, padėti įveikti socialinę atskirtį ir integruotis į visuomenę. Teikti pagalbą šeimai atsižvelgiant į individualius jos poreikius. Sukurti erdvę vaikams kurioje būtų užtikrintas pilnavertis užimtumas ir ugdymas, vaikai jaustųsi saugūs , laukiami ir mylimi. Mažinti socialinę atskirtį, suteikti ir pagalba šeimai bei vaikams. Puoselėti atvirą, sveiką ir pilietiškai aktyvią visuomenę, bei kurti aukštos kompetencijos, kryptingai ir efektyviai dirbančios komandos kolektyvą.

Vizija

Kokybiškas socialinių paslaugų teikimas Alytaus miesto ir rajono gyventojams. Vaikus supančios aplinkos kaita, kurioje kiekvienas vaikas jaustųsi saugus, vertinamas, turėtų teisę į apsaugą, sveiką vystymąsi ir pilnavertį gyvenimą.

Vertybės

Esame atviri naujoms idėjomis, priimame atsakomybę už realių rezultatų siekimą ir tobulėjimą. Siekiame puoselėti žmogiškąsias vertybes, gerbiame ir vertiname vienas kito skirtingumą ir unikalumą.